Vektorová grafika
| |

Ako ste sa už na úvodnej stránke v stručnosti  dozvedeli nejedná sa o žiadne vážne umenie. Názov „vektorová grafika“ hovorí len o tom akým spôsobom sa konečný produkt vytvára, ale podrobnosťami vás zaťažovať nebudem. Podstatné je, že na záver uvidíte finálny … Read More