Slovensko

Fotografie z rôznych kútov Slovenska.
Cieľom tohto albumu je priblížiť krásy Slovenskej prírody a iných výnimočných miest našej domoviny. Tatranské a iné národné parky, ale aj ostatná príroda okolo nás poskytujú množstvo inšpirujúcich námetov a o niektoré sa s vami rád podelím.

View Gallery

Dolomity/Taliansko

Dolomity sú časťou Alpského masívu na severe Talianska. Skladajú sa z roztrúsených horských skupín so samostatnými vrcholmi bez spojeného vrcholového hrebeňa. Niekedy sú tieto vrcholy tvorené plošinami prechádzajúcimi do takmer kolmých stien, ktoré sú pri koreni zakončené obrovskými suťoviskami s množstvom balvanov rôznej veľkosti. Ich tvary sú fascinujúce a priťahujú celoročne množstvo turistov.
Od roku 2009 sú zapísané na zozname Svetového dedičstva UNESCO.
View Gallery

Leave a Reply